các lớp bánh âu

LỚP BÁNH ÂU

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các loại bột, bơ, sữa và các loại rượu mùi. Hiểu được tổ chức nhân sự trong bộ phận bánh.