các lớp du lịch - tour

nghiệp vụ tour leader

Bạn đã là một hướng dẫn viên, hoặc sắp trở thành 1 hướng dẫn viên, hoặc bạn là người yêu thích công việc dẫn khách du lịch ra thị trường nước ngoài nhưng chưa có kinh nghiệm và kỹ năng dẫn tour. Hãy đến với chúng tôi – Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ du lịch Kent, đến với khóa học Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch nước ngoài.

nghiệp vụ hướng dẫn viên

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị-xã hội của Việt Nam. Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và quốc tế.

nghiệp vụ bán và điều hành tour

Bạn đã là một hướng dẫn viên, hoặc sắp trở thành 1 hướng dẫn viên, hoặc bạn là người yêu thích công việc dẫn khách du lịch ra thị trường nước ngoài nhưng chưa có kinh nghiệm và kỹ năng dẫn tour. Hãy đến với chúng tôi – Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ du lịch Kent, đến với khóa học Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch nước ngoài.