các lớp pha chế

Lớp pha chế rượu

Trình bày được các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với nhân viên pha chế thức uống. Nhận biết và trình bày được các kiến thức cơ bản và kỹ năng pha chế, phục vụ các loại thức uống phục vụ trong nhà hàng và tại các quầy Bar. Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của nhân viên pha chế thức uống

Lớp pha chế thức uống không cồn

Cung cấp cho học viên hiểu rõ về chức năng và nhiệm vụ của nhân viên pha chế, kiến thức về pha chế các món thức uống không cồn, sinh tố, nước ép, các loại đá xay v.v