Các lớp trung cấp

Trung cấp quản trị khách sạn

Thấu hiểu cặn kẽ để triển khai thành công hoạt động tại đơn vị khách sạn. Nắm bắt các công việc tại khách sạn. Từng bước thực hành các công việc để hiểu rõ từng bộ phận. Lập kế hoạch kinh doanh cho khách sạn. Nắm bắt các yếu tố thời điểm để đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Trung cấp nghiệp vụ nhà hàng

Phát triển tư duy người quản lý. Tự chủ trong mọi hoạt động của nhà hàng. Nắm bắt được các quy trình hoạt động trong các mô hình nhà hàng. Vận dụng thành thạo và áp dụng thực tiễn tại các doanh nghiệp.

Trung cấp kỹ thuật chế biến món ăn

Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống, tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn uống tự chọn…)