các lớp khách sạn

lớp quản lý khách sạn

Trang bị cho học viên những kỹ năng quản lý thực tiễn cao và các kiến thức về hoạt động trong ngành khách sạn, các biến động và xu hướng của thị trường giúp cho doanh nghiệp quản lý sự thay đổi và nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức trong giai đoạn mới.

Lớp quản lý nhà hàng

Cung cấp cho học viên những kiến thức quản lý về Marketing, tài chính, nhân sự, sản phẩm ăn uống, phương pháp phân tích SWOT và 3 phương pháp quản lý hiện đại trong Kinh Doanh Ẩm Thực.

lớp tiếp tân khách sạn

Cung cấp kiến thức về các mô hình khách sạn, các hoạt động của khách sạn và qui trình tiếp tân theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế.

lớp nghiệp vụ phòng

Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên làm phòng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc và sản phẩm của mình. Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

Lớp nghiệp vụ nhà hàng

Cung cấp cho học viên hiểu chức năng nhiệm vụ của nhân viên phục vụ, có kiến thức về các loại thực đơn và quy trình phục vụ trong nhà hàng quốc tế.