lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng Lớp Bếp Việt Nam

 • Ngày khai giảng: 10/12/2020
 • Giờ học: 3,5,7 từ 14h00 đến 16h30

Lịch Khai Giảng Lớp Bánh Âu

 • Ngày khai giảng: 02/11/2020, 
 • Giờ học: 2-4-6 từ 18h00 đến 20h30

Lịch Khai Giảng Lớp Quản Lý Nhà Hàng

 • Ngày khai giảng: 23/11/2020
 • Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 18h00 đến 21h00

Lịch Khai Giảng Lớp Khởi Nghiệp Nhà Hàng

 • Ngày khai giảng: 19/09/2020
 • Giờ học: thứ 5 & thứ 7 từ 14h00 đến 17h00

Lịch Khai Giảng Lớp Bán và Điều hành Tour

 • Ngày khai giảng: 02/11/2020
 • Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6 từ 18h15 đến 20h45

Lịch Khai Giảng Lớp Chuyên đề Ốc

 • Ngày khai giảng: 19/09/2020
 • Giờ học: Thứ 7  từ 13h00 đến 17h00

Lịch Khai Giảng Lớp Hướng dẫn viên du lịch (cấp thẻ nội địa, quốc tế)

 • Ngày khai giảng: 02/11/2020
 • Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6 từ 18h15 đến 20h45

Lịch Khai Giảng Lớp Chuyên đề Trà Sữa

 • Ngày khai giảng: 26/09/2020
 • Giờ học: Thứ 7 & CN từ 08h00 đến 12h00

Lịch Khai Giảng Lớp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

 

 • Ngày khai giảng: 30/09/2020
 • Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h00 đến 11h30

Lịch Khai Giảng Lớp Trà Hoa

 • Ngày khai giảng: 02/10/2020
 • Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 18h00 đến 20h30

Lịch Khai Giảng Lớp Bánh Trung Thu

 • Ngày khai giảng: 29/08/2020
 • Giờ học: sáng từ: 9h00 đến 12h00
Click me!