LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Tên nghề đào tạo

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Trình độ đào tạo                 

Ngắn hạn

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT, Đại học, giao tiếp tiếng Anh, kinh nghiệm 2 năm tại khách sạn từ 3* đến 5*. Từ 18 tuổi trở lên, sức khỏe tốt

Thời gian học

2 tháng

Chứng nhận sau khi tốt nghiệp

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Kiến thức:
  • Trang bị cho học viên những kỹ năng quản lý thực tiễn cao và các kiến thức về hoạt động trong ngành khách sạn, các biến động và xu hướng của thị trường giúp cho doanh nghiệp quản lý sự thay đổi và nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức trong giai đoạn mới.
Kỹ năng nghề:
  • Có khả năng tham gia các hoạt động quản lý trong hệ thống khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  • Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc quản lý.
  • Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nhà quản lý và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.
Chương trình học
Tổng quan khách sạn
Văn hóa ẩm thực
Quản trị nhân sự
Quản trị cơ sở vật chất
Quản trị sale và Marketing
Kỹ Năng giao tiếp
Kỹ năng đọc báo cáo
Kỹ năng tổ chức – Điều hành buổi họp
Kỹ năng quản trị đề án
An toàn phòng chống cháy nổ
Dự đoán kinh doanh
Chiến lược kinh doanh
Quản trị lễ tân
Thực hành tại cơ cở
 PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ.
  1. Kiến thức: Bằng bài viết báo cáo thực tập, viết chuyên đề, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

– Trình bày được các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với nhân viên quản lý.

– Mô tả được các quy trình công việc trong khách sạn.

  1. Kỹ năng: Phương pháp, nội dung đánh giá có thể chọn lựa trong các hình thức như: Kiểm tra thực tập (do giáo viên hướng dẫn tiến hành); Nhận xét, đánh giá của giảng viên hướng dẫn sau quá trình thực tập tại cơ sở… học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

– Thực hiện được các quy trình công việc trong khách sạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *