LỚP TIẾP TÂN KHÁCH SẠN

Tên nghề đào tạo:

– Tiếp tân khách sạn

Bậc, Trình độ đào tạo:

– Sơ cấp Bậc 1

Đối tượng chiêu sinh:

– Nam/Nữ tuổi từ 15 trở lên.

– Có đủ sức khỏe để học tập

Thời gian đào tạo:                     

– 03 tháng

Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp:

– Chứng chỉ Sơ cấp

Kiến thức:
  • Cung cấp kiến thức về các mô hình khách sạn, các hoạt động của khách sạn và qui trình tiếp tân theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế.

Kỹ năng:
  • Cung cấp kiến thức về các mô hình khách sạn, các hoạt động của khách sạn và qui trình tiếp tân theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế.
Thái độ:
  • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.
  • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  • Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc và sản phẩm của mình. Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.
  • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.
Cơ hội việc làm:
  • Sau khi học xong người học có thể làm việc tại nhà hàng, khách sạn từ 3 đến 5 sao.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Giới thiệu về ngành dịch vụ lưu trú và cơ cấu tổ chức Khách sạn
An toàn an ninh bộ phận lễ tân
Tổ chức của bộ phận tiếp tân
Quy trình đặt phòng
Đăng ký khách
Nghiệp vụ văn phòng
Quy trình đặt phòng
Đăng ký khách
Quy trình thanh toán
Thực hành kỹ năng ứng dụng phần mềm trong nghiệp vụ lễ tân trên máy vi tính
Anh văn chuyên ngành (khách sạn)
PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
  • Tham gia ít nhất 20% thời gian học lý thuyết, 80% giờ thực hành theo quy định của môn học;
  • Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *